Omgang met agressie/Omgang met mensen

Omgang met agressie/ Omgang met mensen

Agressie is gedrag wat iemand inzet om – bewust of onbewust – iets kapot te maken, een ander schade te berokkenen, en/of duidelijk te maken wat hij wel of niet wil. Het gedrag overschrijdt de grenzen van wat algemeen acceptabel is in dit soort situaties en roept gevoelens van angst, pijn, verdriet en/of boosheid bij de ander op.

Inhoud
Omgang met agressie is niet de juiste maar wel de meest bekende omschrijving van de trainingen die worden gegeven om agressie op de werkvloer het hoofd te kunnen bieden. Niet de juiste omdat de feitelijke naam zou moeten zijn; omgang met mensen. Daar gaat het in feite om. Hoe constateer, ervaar en benader ik mensen waarvan de signalen aangeven dat agressie zou kunnen ontstaan. Kan ik de agressie voorkomen door mijn handelen of kan ik hem afleiden of zelfs ombuigen en daardoor de rust bewaren.

Cursusduur
1 dagdeel