De Ontmoeting

WELKOM

Deze bejegeningstraining is speciaal ontwikkeld voor Beveiligingsprofessionals.Omdat het om een vaardigheidstraining gaat, staat het praktische element op de voorgrond. Het gaat in deze training om de juiste manier van bejegenen. Hoe ga je met anderen om en hoe bewaak je daarbij de grens tussen veiligheid, beheersbaarheid en zorg.Deze driedaagsebejegeningstraining is speciaal ontwikkeld voor Beveiligingsprofessionals.Omdat het om een vaardigheidstraining gaat, staat het praktische element op de voorgrond. Het gaat in deze training om de juiste manier van bejegenen. Hoe ga je met anderen om en hoe bewaak je daarbij de grens tussen veiligheid, beheersbaarheid en zorg.

De opzet van de training is als volgt:

  • Ten eerste kijken we naar wat we verstaan onder bejegening, waarom dit voor een Beveiligingsprofessional belangrijk is en hoe de cursisten anderen benaderen.
  • Ten tweede kijken we naar de mens met wie we te maken hebben. Om te beginnen met de cursist om vervolgens over te stappen naar diegenen die ze in hun werkpraktijk (kunnen) gaan ontmoeten. Identiteit is daarbij het sleutelwoord en de vraag aan iedere cursist is: “wie ben jij nu als beveiliger en wie wil je zijn als het gaat om het omgaan met anderen?”.
  • Ten derde formuleren we een aantal kernwaarden die centraal staan bij een goede bejegening en proberen die te verankeren in wat wij iemands “centrum” noemen. Deze verankering is cruciaal omdat de benodigde waarden geïnternaliseerd moeten worden. Ze moeten onderdeel zijn van hoe iemand is, van zijn/haar identiteit.
  • Ten vierde is er aandacht voor praktische zelfverdedigingstechnieken waarbij naast je eigen veiligheid de aandacht voor clientveiligheid bovenaan staat.

Hierbij staan preventie en proportionaliteit centraal.

  • Ten vijfde gaan we kijken naar de meest voorkomende situaties waar een Beveiligingsprofessional mee te maken krijgt en hoe hij of zij het geleerde goed in de praktijk kan brengen.

 De training beslaat drie dagdelen. In het eerste dagdeel ligt het zwaartepunt bij begrijpen en het verkrijgen van inzicht. Dagdeel twee is de dag om te zoeken voor een ieder naar de voor hem of haar goede manier van toepassen van het geleerde. Het derde dagdeel is een combinatie  van “laatste leerstof” en een zogenaamde “terug – kom – dag”. Cursisten vertellen over hun ervaringen en delen met elkaar wat zij in de praktijk zijn tegengekomen. De belangrijkste onderdelen uit de training worden bondig herhaald en naar gelang de behoefte worden bepaalde oefeningen of casussen herhaald.

 Wij hopen met deze training een aanzet te kunnen geven tot het vinden van een goede bejegeningbalans voor de Beveiligingsprofessional. Dit voor hun eigen ontwikkeling als professional, maar zeer zeker ook voor iedereen die zij ontmoeten.