Zelfverweer voor bedrijven en overheidsinstanties • Opleidingen ter verbetering van de persoonlijke veiligheid • Maatwerk

Wij bieden vakgerichte opleidingen en beveiligingscursussen die inhoudelijk worden aangevuld met klant specifieke vaardigheden..

Veiligheid is steeds belangrijker voor mensen. Veiligheid waar het gaat om je veilig te voelen, maar ook om daadwerkelijk veilig te zijn. En niet alleen voor jezelf maar misschien ook nog meer voor de mensen om je heen, je dierbaren, je klanten of clienten of je werknemers.

De oorspronkelijke beveiligingsbranche is de laatste jaren flink veranderd. Door – terecht – toenemende kwaliteitseisen van opdrachtgevers, is het accent meer op opleidingsniveau komen te liggen. Uit verschillende hoeken wordt ons steeds vaker gevraagd onze cursussen aan partijen aan te bieden.

Binnen jouweigenveiligheid.nl worden de cursussen van Security Professionals op theoretisch en praktisch niveau vormgegeven.
Het unieke aan de cursussen binnen ons portal is de andere kijk op zaken. Het niet alleen benaderen van de markt vanuit beschikbare theoretische kennis maar vanuit de combinatie van theorie en praktijk in een open en vernieuwende atmosfeer..